enflogo

EU begroting geen steunpilaar maar wurgpaal

EU begroting geen steunpilaar maar wurgpaal

Spreektekst over meerjarenbegroting

VZ,
Deze meerjarenbegroting is weer een blanco cheque voor alle zottigheid van de EU. Waarom betaalt de EU ondernemers om mensen te ontslaan, waarom krijgt frontex geld om zogenaamde vluchtelingen op te halen in plaats van tegen te houden, waarom moest ik een dag reizen om hier in Straatsburg anderhalve minuut te praten?


Uitgaveplafonds worden verhoogd, lidstaten worden verplicht alle doelen van de EU te financieren, terwijl door de Brexit het aantal netto-betalers van de Unie weer zal afnemen.
Hoewel iedere Britse boer 20.000 euro subsidie per jaar ontvangt hebben diezelfde boeren toch voor een vertrek uit de Unie gestemd. Ook zij zijn liever vrije ondernemers, dan gesubsidieerde onderdanen.
VZ,
Amerikaans onderzoek laat zien dat toenemende regelgeving sinds 1980 tot verlaging van de economische groei met 0,8% per jaar heeft geleid. Dat is 13000 dollar per burger per jaar!
Het kost energie, belastingen en dus economische groei om het leven van anderen te besturen en om bestuurd te worden. Geen wonder dat de EU al 25 jaar niet verder komt dan welvaart en werkgelegenheid te beloven: nergens is de economische groei lager dan hier.
Dat de overheid een kostenpost is, is een les die de EU overduidelijk niet begrepen heeft.
VZ, de EU begroting is daarmee geen steunpilaar maar een wurgpaal.
Dank u wel.