enflogo

Coordinatie Economisch Beleid

Coordinatie Economisch Beleid

Spreektekst

Voorzitter,

Op elk beleidsprobleem, en daar hebben we geen gebrek aan, heeft de EU maar een draaiboek: de bevoegdheden moeten naar Brussel, en de regelgeving moet gedetailleerder en dwingender. Dat beeld wordt met dit verslag over het ´Europees Semester voor Coördinatie van het Economisch Beleid´ weer eens bevestigd, nu ook het hele sociaal-economische beleid naar Brussel schijnt te moeten.

De in het verslag beschreven problemen laten zien dat de introductie van de eenheidsmunt, de Euro, heeft geleid tot een lagere economische groei en een hogere werkloosheid dan buiten de eurozone. De eurozone doet het domweg slechter dan de andere lidstaten, inclusief het Verenigd Koninkrijk. De oplossing voor dit probleem is dus ook heel simpel. Neem afscheid van de euro en het daarvoor opgezette systeem van een centraal gestuurde economie.

Maar een dergelijke simpele oplossing ontgaat Brussel. Men vindt dat, nu de centrale sturing faalt, er méér centrale sturing uit Brussel moet zijn. Bijvoorbeeld door het opzetten van een Europees investeringsprogramma voor banen en groei.

Maar wel onder voorwaarde van allerhande maatschappelijke doelen, zoals duurzaamheid en inclusiviteit, en klimaat-mijdend gedrag. Alles, voorzitter, om te voorkomen dat er daadwerkelijk groei ontstaat. Dank u wel.