enflogo

Spreekteksten Auke Zijlstra

Globaliseringsfonds voldoet niet aan eigen criteria

Globaliseringsfonds voldoet niet aan eigen criteria

VZ,


De Verordening is helder over het doel van het globaliseringsfonds. Namelijk: het fonds is bedoeld om mensen weer aan het werk te krijgen die hun werk verliezen door de wereldwijde financiële en economische crisis.

Maar de evaluatie leert ons twee dingen. Ten eerste krijgt minder dan de helft van de mensen die een uitkering krijgen weer een baan. Dat kun je onmogelijk een succes noemen. Ten tweede is er helemaal geen wereldwijde crisis meer, zodat ook niet aan de voorwaarden voldaan wordt. Alleen in de EU blijft de economische groei laag, waarbij de eurolanden het nog beroerder doen dan de overige lidstaten.

EU begroting geen steunpilaar maar wurgpaal

EU begroting geen steunpilaar maar wurgpaal

Spreektekst over meerjarenbegroting

VZ,
Deze meerjarenbegroting is weer een blanco cheque voor alle zottigheid van de EU. Waarom betaalt de EU ondernemers om mensen te ontslaan, waarom krijgt frontex geld om zogenaamde vluchtelingen op te halen in plaats van tegen te houden, waarom moest ik een dag reizen om hier in Straatsburg anderhalve minuut te praten?

Geen extra geld voor de EU

Geen extra geld voor de EU

Spreektekst over het flexibiliteitsinstrument

Voorzitter (VZ),
ik zou wat moeten zeggen over de idiote bedragen die aan het foute Turkije zijn beloofd, of over de immense bedragen die tevergeefs aan Griekenland zijn overgemaakt, maar ik wil het hebben over het flexibiliteitsinstrument.
Het Parlement wil, bovenop het budget, een extra hoeveelheid geld hebben voor noodgevallen en, VZ, dat is een heel slecht idee. Immers, wanneer weet je of het noodgeval van vandaag het ergste is wat gaat gebeuren dit jaar? De EU veroorzaakt er nogal wat. Voor je het weet heb je je noodgeld te vroeg en verkeerd besteed.

Spreektekst: Werkgelegenheid, aanbevelingen

Spreektekst: Werkgelegenheid, aanbevelingen

VZ,


Volgens de Europese Commissie zijn er twee grote problemen in Nederland. Omdat er te weinig mensen met een vaste aanstelling zijn, zegt de Commissie dat de ontslagbescherming moet worden opgeheven.Dat zal kwetsbare werknemers echter hun baan kosten. En omdat er te veel eenmansbedrijven zijn vindt de Commissie dat ze tot bedrijfssluiting moeten worden gedwongen met hogere belastingen.

Die eenmansbedrijven zijn echter mensen die eerst hun baan zijn kwijtgeraakt door de toevloed van goedkope arbeid uit de Oost-Europese lidstaten. Dat is door de Commissie gestimuleerd.

Gratis geld bestaat niet

Gratis geld bestaat niet

Spreektekst debat over tussentijdse evaluatie van het investeringsplan

Voorzitter,

Toen in 2008 de bankencrisis uitbrak waren de lidstaten van de Europese Unie niet meer in staat adequaat te reageren vanwege de euro. Economische groei stortte in, de werkloosheid liep enorm op, staatsschulden verdubbelden. En niets heeft sindsdien geholpen: tegenwoordig is zelfs de rente negatief, waardoor het gunstig is eerst met pensioen te gaan en daarna te gaan werken, want bij een negatieve rente rendeert helemaal niets.