enflogo

Spreekteksten Auke Zijlstra

Rapport Schengen

Rapport Schengen

Spreektekst

Voorzitter,
In het rapport over Schengen kiest het Europees Parlement voor open grenzen en dus tegen veiligheid. Net als de Europese Commissie wil het parlement kritiek op illegale grensoverschrijding niet horen, en is blind voor de criminele gevolgen ervan.
Zelfs de 1200 aanrandingen op een avond heeft het parlement de ogen niet geopend.

Cyber Security and Public Services

Cyber Security and Public Services

Spreektekst

Voorzitter,

Slimme internetcriminelen hacken regelmatig apparatuur en zo´n hack heeft vaak grote gevolgen.

De Nederlandse Tweede Kamer vroeg daarom vorig jaar aan de Nederlandse regering om het internet-der-dingen beter te beveiligen.

Ik heb daarop onmiddellijk aan de Europese Commissie gevraagd of een dergelijke, verstandige maatregel wel eenzijdig kan worden genomen.

Russische beinvloeding van EU-lidstaten

Russische beinvloeding van EU-lidstaten

Spreektekst

Voorzitter,

Dit debat is gebaseerd op valse aannames, nepnieuws. De verantwoordelijke Nederlandse minister Ollongren kon in de Tweede Kamer geen enkel serieus voorbeeld noemen van Russische beïnvloeding van de mening van de Nederlandse burger.

Beïnvloeding vindt wel plaats door de Europese Commissie. Dat is niet toegestaan maar gebeurt stelselmatig. Bij verkiezingen in Italië, in Spanje, bij het Brexit referendum, want zoals Juncker verklaarde: een democratische stem tegen de Unie is niet mogelijk.

Rapport VN over vluchtelingen en migratie

Rapport VN over vluchtelingen en migratie

Spreektekst Auke Zijlstra

Voorzitter,

Dit rapport vermengt twee zaken: vluchtelingen en migranten. Asielrecht voor een relatief klein aantal vluchtelingen wordt verward met de migratiewens van vele miljoenen mensen. Dit rapport bagatelliseert de hieruit voortkomende problemen. Het gooit de interne mobiliteit in de EU op een hoop met de ontvolking van Syrië. Het suggereert dat de lidstaten van de Europese Unie te weinig migranten toelaten. Het rapport heeft nergens ook maar een suggestie dat er grenzen aan de groei van het aantal migranten zijn.

Sociaal Economische ongelijkheid

Sociaal Economische ongelijkheid

Spreektekst

VZ, ongelijkheden in de maatschappij zijn van alle tijden. En tot op zekere hoogte zijn ongelijkheden ook goed. Als er geen succesvolle mensen zijn, wie is dan nog het rolmodel voor jongeren, en waar moet ambitie zich dan op richten?

Sociale pijler

Sociale pijler

Spreektekst

Voorzitter,

De ministers van sociale zaken hebben twintig principes geaccordeerd als sociale pijler van de EU.
Het zijn voornamelijk socialistische principes, onbetaalbaar en vrijheid ontnemend.
Ingrijpen in de arbeidsmarkt, ingrijpen in loonontwikkeling, ingrijpen in ondernemerschap,
ingrijpen in pensioenen, de vakbonden weer aan de macht.