enflogo

Spreekteksten Auke Zijlstra

Minimumloon

Minimumloon

Spreektekst

Voorzitter,
voor economen is er geen discussie. Minimumlonen zijn fijn voor mensen met werk, en slecht voor mensen zonder werk: het insider-outsider effect. En dat is een duivels dilemma.

Richtsnoeren om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld

Richtsnoeren om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld

Spreektekst

Voorzitter,
De afgelopen dagen waren ze volop in het nieuws, de boten Lifeline en Aquarius. Varend onder valse vlag, met hun verplichte radiobaken uit, gesponsord door Artsen zonder Morele Grenzen, zijn zij onderdeel van de illegale migratieketen. Een keten die loopt van het rekruteren van migranten in Afrika, tot het afleveren van die mensen in het land waar zij willen wonen. Alle schakels in deze keten faciliteren een illegale activiteit.

Rapport VN over vluchtelingen en migratie

Rapport VN over vluchtelingen en migratie

Spreektekst Auke Zijlstra

Voorzitter,

Dit rapport vermengt twee zaken: vluchtelingen en migranten. Asielrecht voor een relatief klein aantal vluchtelingen wordt verward met de migratiewens van vele miljoenen mensen. Dit rapport bagatelliseert de hieruit voortkomende problemen. Het gooit de interne mobiliteit in de EU op een hoop met de ontvolking van Syrië. Het suggereert dat de lidstaten van de Europese Unie te weinig migranten toelaten. Het rapport heeft nergens ook maar een suggestie dat er grenzen aan de groei van het aantal migranten zijn.

Situatie Hongarije

Situatie Hongarije

Spreektekst

Voorzitter,

 Deze resolutie is een directe aanval op Hongarije als soeverein land en is fundamenteel antidemocratisch. Het heeft de bedoeling om een democratisch gekozen overheid van een land dat de principes van democratie, vrijheid en Europese en Christelijke waardes hanteert, te onderwerpen.

Rapport Schengen

Rapport Schengen

Spreektekst

Voorzitter,
In het rapport over Schengen kiest het Europees Parlement voor open grenzen en dus tegen veiligheid. Net als de Europese Commissie wil het parlement kritiek op illegale grensoverschrijding niet horen, en is blind voor de criminele gevolgen ervan.
Zelfs de 1200 aanrandingen op een avond heeft het parlement de ogen niet geopend.

Cyber Security and Public Services

Cyber Security and Public Services

Spreektekst

Voorzitter,

Slimme internetcriminelen hacken regelmatig apparatuur en zo´n hack heeft vaak grote gevolgen.

De Nederlandse Tweede Kamer vroeg daarom vorig jaar aan de Nederlandse regering om het internet-der-dingen beter te beveiligen.

Ik heb daarop onmiddellijk aan de Europese Commissie gevraagd of een dergelijke, verstandige maatregel wel eenzijdig kan worden genomen.