enflogo

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Spreektekst

Voorzitter, dank. De Europese Commissie heeft in haar niet te stuiten regeldrift een nieuw plan gepresenteerd. Een zogenaamde allesomvattende strategie voor de scheepsbouwsector.

Voorzitter, wij zien helemaal niets in dergelijke plannen. In de eerste plaats denk ik bij plannen van de Europese Commissie aan bemoeizucht, onzinnige en overbodige regelingen en tegenwerking van nationale soevereiniteit.

Wij staan pal voor de vrije markteconomie. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun succes, en moeten daarbij niet in de weg worden gezeten door Europese bureaucraten. Bureaucraten die geen idee hebben wat gezonde concurrentie en marktwerking daadwerkelijk is.

Voorzitter, wij zijn tegen het overdragen van bevoegdheden aan de Europese Unie. Wij zijn tegen het verspillen van Europees belastinggeld door het, tegen beter weten in, steunen van onrendabele bedrijven en failliete scheepswerven.

In het verleden is ook in andere sectoren gebleken dat staatssteun en subsidies slechts uitstel van executie betekent.

Het is vaak niet meer dan een tijdelijk doekje voor het bloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vliegtuigbouw- en auto-industrie.

Ook Nederland is wat staatssteun betreft door schade en schande wijs geworden. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de Nederlandse belastingbetaler miljarden en miljarden guldens betaald voor het steunen van scheepswerven in ons eigen land.

Uiteindelijk zonder resultaat: grote werven werden na enkele jaren alsnog gesloten, en tienduizenden arbeidsplaatsen gingen verloren. Al het belastinggeld was dus uiteindelijk voor niets geweest. De laatste jaren komt in Nederland de scheepsindustrie weer tot bloei. En niet dankzij de overheid, maar dankzij de kracht van ondernemerschap en innovatie in de sector zelf.

Uiteindelijk is het aan de markt, en niet aan de overheid, om te bepalen waar en wanneer welke goederen worden geproduceerd.

Het is een kwestie van vraag en aanbod, prijs en kwaliteit. Kortom, stop met de zogenaamde hulpprogramma’s, stop met het Europese subsidie-infuus, beteugel de regeldrift en laat de scheepsindustrie met rust.

Voorzitter, dank u wel.