enflogo

Witwassen van geld  en terrorismefinanciering

Witwassen van geld en terrorismefinanciering

Spreektekst

Voorzitter,

We spreken vandaag over de financiering van terrorisme. Volgens het stuk zijn er als gevolg van terroristische aanslagen zogenaamde “nieuwe opkomende trends” aan het licht gebracht.

Dus mijn fractie dacht: eindelijk gaan we de feiten benoemen. Eindelijk zien niet alleen wij, maar ziet een ieder het onlosmakelijke verband tussen de islam en terrorisme.

Door de islam geïnspireerd en gelegitimeerd geweld is verantwoordelijk voor 99% van alle terroristische moorden in 2015, en 95% van alle terroristische moorden in 2016. Aldus de jaarverslagen van Europol.

Wanneer het over financiering van terrorisme gaat, is het óók van groot belang om te kijken naar de bekostiging van moskeeën en imams. Deze worden vaak gefinancierd door landen als Saudi-Arabië en Qatar.

Op die manier wordt onze vrije, westerse samenleving vergiftigd met intolerante, islamitische haat. Hierdoor zal de dreiging van terroristische aanslagen toenemen.

Nee voorzitter, het woord “islam” komt precies nul keer voor. De woorden “moskee” en “imam” komen ook niet voor. Dit rapport kunnen wij niet serieus nemen.
Voorzitter, dank u.