enflogo

Verlengingingvoorstel Europees Investeringsfonds

Verlengingingvoorstel Europees Investeringsfonds

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij het voorstel om de looptijd van het Europees Investeringfonds EFSI te verlengen. De propaganda-machine van de EU draait weer op volle toeren. Het voorstel is één grote lofzang op de heilzame werking van de EU.

De binnenlandse productie is al enkele jaren op rij gegroeid en ja hoor, allemaal weer dankzij de geweldige EU. Terwijl de effecten van het EFSI op de groei nog niet kunnen worden vastgesteld.

Alle successen worden per definitie toegeschreven aan de EU, in plaats van aan de lidstaten. Niet gewoon zeggen dat de oorspronkelijke doelen niet zijn gehaald, maar waarschuwen voor de gedrevenheid om kwantitatieve doelstellingen te willen behalen. Toerekenbaar en afrekenbaar resultaat is kennelijk niet belangrijk. In normaal Nederlands: cijfers doen er niet toe. Zwakheden en risico’s worden verstopt in camouflerend taalgebruik.

Of het nu gaat om het aanleggen van windmolenparken op de Noordpool, het aanleggen van een wateropslag in Portugal of het bouwen van 13.000 energiezuinige woningen in Frankrijk:
het blijft een peperdure EU-campagne en propaganda die de burgers klauwen met geld kost.

Met mijn collega’s van de ENF-groep heb ik een amendement ingediend om dit voorstel af te wijzen.

Voorzitter, dank u!