enflogo

Schending mensenrechten Pakistan

Schending mensenrechten Pakistan

Spreektekst

Voorzitter, vanmiddag voeren we een belangrijk debat over de rechten van de vrouw in Pakistan. Eigenlijk had dit debat beter kunnen worden hernoemd naar: “het schrijnende gebrek aan rechten van de vrouw in Pakistan”.

Ontvoering, verkrachting, intimidatie en gedwongen bekering tot de haatideologie die islam heet. Het zijn slechts enkele voorbeelden van het leed dat veel Pakistaanse vrouwen treft. Vaak wordt gedacht dat dit soort wreedheden kunnen worden gestopt met een subsidieprogramma vanuit het Westen. Ook het Europees Parlement maakt zich er schuldig aan.

Dit terwijl steeds duidelijker wordt dat die zogenaamde “hulp” niet werkt. Lokale stamhoofden zeggen het één, maar doen het ander. Zo zijn gigantische sommen belastinggeld weggestroomd zonder enige verbetering van de leefomstandigheden van bijvoorbeeld vrouwen en christelijke minderheden. Waarom maken we dan nog steeds ieder jaar slaafs geld over?

Voorzitter, dit is helaas geen op zichzelf staand geval. Niet voor het eerst - en ook niet voor het laatst ben ik bang - maakt de islam onschuldige slachtoffers.
Overal in de wereld zorgt deze primitieve haatdragende ideologie voor oorlog en geweld. Westerse democratische waarden worden in geen enkel land waar de islam dominant is gedeeld.

En dan hebben we het nog niet eens over islamitisch terrorisme gehad. Europa is de afgelopen jaren opgeschrikt door vele tientallen islamitische aanslagen. De islam blijft de voornaamste bron van inspiratie en legitimatie voor terroristen, die de afgelopen jaren al veel te veel slachtoffers hebben kunnen maken.

Het lijkt tegenwoordig eerder regel dan uitzondering; elke week is het wel ergens in Europa raak. Ook Europol concludeert dat jaarlijks meer dan 95% van alle doden die vallen bij terroristische aanslagen voortkomen uit islamitisch geïnspireerd geweld.

Enkele weken geleden heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie. Ik heb de Commissie verzocht te garanderen dat er op geen enkele wijze geld zal worden uitgegeven aan islamitische dictaturen. Deze regimes, waar zonder uitzondering vrouwen worden onderdrukt, kunnen hun kwalijke praktijken blijven uitoefenen mede dankzij geld vanuit de Europese Unie.

Voorzitter, dit alles kan maar tot één conclusie leiden. Het financieren van islamitische dictaturen als Pakistan moet direct stoppen. Iedere euro richting Pakistan is een steun in de rug van de islam. Een steun voor haat jegens iedereen die zich niet onderwerpt aan de verachtelijke regels van de sharia.
Voorzitter, dank.