enflogo

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij de uitvoering van het “jongerenwerkgelegenheidsinitiatief”.

De Europese Unie heeft de lidstaten de verplichting opgelegd om binnen een termijn van vier maanden, een baan, voortgezette scholing, een plaats in het leerlingstelsel of een stage aan te bieden.

Een onrealistische ambitie, waarbij iedereen van tevoren al weet dat zoiets niet haalbaar is. De bemoeizucht en geldverspilling vanuit de EU kent wederom geen grenzen.

Opnieuw zijn de effecten van de miljardeninvesteringen niet te meten. De doelstellingen worden niet gehaald, en men dekt zich op voorhand in.

En wat is de oplossing van de wereldvreemde Europese elite? Nog meer geld erbij. De belastingbetaler draait op voor absurde, niet uitvoerbare plannen.

Het rapport komt niet verder dan het intrappen van open deuren en opsommen van vage algemeenheden. De enige manier om jeugdwerkloosheid echt aan te pakken, is maatwerk op nationaal niveau. Kortom, soevereiniteit en macht terug naar de lidstaten.

Voorzitter, dank u!