enflogo

Fraude kilometerstanden

Fraude kilometerstanden

Spreektekst

Voorzitter, ieder jaar vindt er massale fraude plaats met het terugdraaien van kilometerstanden van voertuigen. Vooral in Oost- en Zuid-Europa lijkt fraude met de kilometerteller eerder regel dan uitzondering.

Nederland heeft al een aantal jaren een eigen systeem om deze fraude terug te dringen. En met succes. Bij de verkoop van voertuigen in Nederland is er nauwelijks nog sprake van het terugdraaien van de teller.

Wij hebben geen behoefte aan nog meer Europese bemoeizucht. Het is aan de lidstaten zélf om dit probleem op te lossen. Nederland heeft bewezen dat het kan. Waarom moeten er vanuit dit parlement nieuwe richtlijnen worden opgedrongen aan de Nederlandse automobilist? Typisch weer zo’n voorbeeld van overbodige Europese regeldrift.

Ik zou het parlement en ook de Europese Commissie willen oproepen om de lidstaten met rust te laten. Vaak is meer Europese bemoeienis niet de oplossing vóór een probleem, maar juist een onderdeel ván het probleem.