enflogo

Europees Monetair Fonds

Europees Monetair Fonds

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag spreken wij over de instelling van het Europees Monetair Fonds en de zogenaamde “zegeningen” van de euro.

Het lidmaatschap van een gemeenschappelijke munt veronderstelt lidstaten met ongeveer hetzelfde bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking en vergelijkbare economische omstandigheden.
Daarvan was bij de invoering van de euro absoluut geen sprake!

De invoering van de euro is een grote fout geweest en heeft mede geleid tot economische problemen in de Europese Unie.
Voorbeelden hiervan zijn overmatige schuldenlast en zwakke economische groei. Landen buiten de EU en de euro, zoals Noorwegen en Zwitserland, hebben daar beduidend minder last van gehad.

Nederland heeft eerder al voor tientallen miljarden leningen en garantstellingen verstrekt aan bedrieglijke landen als Griekenland en Cyprus. Landen die nota bene niet voldeden aan de criteria tot toetreding tot de euro (‘convergentiecriteria’).
Voorzitter, de euro is geen geld, de euro kost ons geld!

Het Europees Monetair Fonds zou een instrument voor crisismanagement moeten worden. Daarom stelt men zelfs voor om het vetorecht van de nationale parlementen de nek om te draaien.
Een klein land als Nederland heeft dan helemaal niets meer in te brengen!

Voor alle duidelijkheid, wij zijn tegen een Europees Monetair Fonds. Wij stellen voor het Europees Stabiliteitsmechanisme zo snel mogelijk te beëindigen.

Voorzitter, dank u.