enflogo

Budget 2018

Budget 2018

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij wederom het EU-budget 2018.
Nu nog ruim 140 miljard euro, maar als het aan de voorzitter van het Europees parlement ligt, verdubbelt dat de komende jaren. Gesteund door de andere Eurofielen in dit huis laat hij hiermee hun ware bedoelingen zien.

Dus niks zuinig omgaan met geld van de belastingbetaler.
In plaats daarvan een Europese belasting invoeren en
de 1%-norm van het Bruto Nationaal Inkomen los laten.

Onze opvatting is dat belastingheffing een exclusieve bevoegdheid is van de natiestaten, en dat de soevereiniteit van de staten óók door de voorzitter van het Europees Parlement gerespecteerd dient te worden. Dit kennen wij als het subsidiariteits-principe, waaraan de linkse elite hier als het hen uitkomt kennelijk ook maling heeft.

Gelet op het beperkte mandaat van de Europese Unie, zien wij mogelijkheden om het riante EU-budget fors naar beneden te brengen. Bijvoorbeeld door bezuiniging op de interne organisatie, de riante beloningen, onzinnige snoepreisjes en het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg.

Wij geloven niet, zoals de voorzitter van het Europees Parlement, dat met 140 miljard euro extra de problemen, zoals het bestormen van de Europese grenzen door gelukszoekers, kunnen worden beëindigd.

Ik vraag mij voorts af waaraan de voorzitter van dit Parlement de legitimatie ontleent om te pleiten voor verdubbeling van budget en het heffen van Europese belastingen. Had hij daarvoor het mandaat van een meerderheid van dit parlement? Namens wie sprak hij? In ieder geval niet namens onze fractie.