enflogo

Spreekteksten Andre Elissen

Fraude kilometerstanden

Fraude kilometerstanden

Spreektekst

Voorzitter, ieder jaar vindt er massale fraude plaats met het terugdraaien van kilometerstanden van voertuigen. Vooral in Oost- en Zuid-Europa lijkt fraude met de kilometerteller eerder regel dan uitzondering.

Nederland heeft al een aantal jaren een eigen systeem om deze fraude terug te dringen. En met succes. Bij de verkoop van voertuigen in Nederland is er nauwelijks nog sprake van het terugdraaien van de teller.

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Spreektekst

Voorzitter, dank. De Europese Commissie heeft in haar niet te stuiten regeldrift een nieuw plan gepresenteerd. Een zogenaamde allesomvattende strategie voor de scheepsbouwsector.

Voorzitter, wij zien helemaal niets in dergelijke plannen. In de eerste plaats denk ik bij plannen van de Europese Commissie aan bemoeizucht, onzinnige en overbodige regelingen en tegenwerking van nationale soevereiniteit.

Meerjarenbegroting flink omhoog

Meerjarenbegroting flink omhoog

Spreektekst

Voorzitter,

De grote lijn van de voorstellen is dat de meerjarenbegroting flink omhoog moet gaan, vanwege de Brexit, torenhoge ambities en schimmige deals met Turkije, Libië en personeel. Dat betekent dat de lidstaten meer zullen moeten gaan betalen.

Om te voorkomen dat Nederland hiervan de dupe wordt, heb ik de volgende amendementen ingediend:

- de netto betalende landen worden oproepen om geen euro meer te gaan betalen dan zij nu doen
- en de huidige jaarlijkse afdrachtkorting voor Nederland dient behouden te blijven.

Meerjarenbegroting EU

Meerjarenbegroting EU

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag heeft de Europese Commissie haar langverwachte financiële invulling van de nieuwe meerjarenbegroting gepresenteerd.

Tot onze verbijstering stijgt de begroting met maar liefst
300 miljard euro. Terwijl die alleen al vanwege de Brexit met zo´n
100 miljard euro had moeten dalen.

Onder het mom van ´vereenvoudiging´ wordt Nederland ook nog eens de jaarlijkse korting van 1 miljard euro door de neus geboord.

Witwassen van geld  en terrorismefinanciering

Witwassen van geld en terrorismefinanciering

Spreektekst

Voorzitter,

We spreken vandaag over de financiering van terrorisme. Volgens het stuk zijn er als gevolg van terroristische aanslagen zogenaamde “nieuwe opkomende trends” aan het licht gebracht.

Dus mijn fractie dacht: eindelijk gaan we de feiten benoemen. Eindelijk zien niet alleen wij, maar ziet een ieder het onlosmakelijke verband tussen de islam en terrorisme.

Terrorismebestrijding

Terrorismebestrijding

Spreektekst

Voorzitter,

Europa is de afgelopen jaren opgeschrikt door talloze door de islam geïnspireerde en gelegitimeerde terroristische aanslagen.

Volgens de EU-coördinator voor terrorismebestrijding, zijn er meer dan 50.000 geradicaliseerde moslims in Europa. Toch komt het woord “islam” precies nul keer terug in het verslag. Nul keer!