enflogo

Spreekteksten Andre Elissen

Meerjarig Financieel Kader

Meerjarig Financieel Kader

Spreektekst

Voorzitter,

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft een nog absurder en duurder Meerjarig Financieel Kader voor ogen dan de Commissie eerder heeft voorgesteld. Nederland wordt daarnaast ook nog eens de jaarlijkse korting van ruim één miljard euro door de neus geboord.

De door de Commissie ingediende begroting stuitte ons al tegen de borst, maar de voorgestelde amendementen maken het nog veel erger. De begroting zou zogenaamd veel te weinig geld bevatten om alle denkbare problemen in Europa en de wereld op te lossen.

Geen Europese bijdrage aan de Palestijnen

Geen Europese bijdrage aan de Palestijnen

Spreektekst

Voorzitter,

we spreken vandaag over de hoogte van de Europese bijdrage aan de Palestijnen. Nu de Verenigde Staten – terecht – besloten hebben de hulp op een laag pitje te zetten, moeten de zogenaamde vluchtelingen op zoek naar een nieuwe suikeroom. En de Europese Unie is maar wat graag bereid om die rol te blijven vervullen.

Schending mensenrechten Pakistan

Schending mensenrechten Pakistan

Spreektekst

Voorzitter, vanmiddag voeren we een belangrijk debat over de rechten van de vrouw in Pakistan. Eigenlijk had dit debat beter kunnen worden hernoemd naar: “het schrijnende gebrek aan rechten van de vrouw in Pakistan”.

Ontvoering, verkrachting, intimidatie en gedwongen bekering tot de haatideologie die islam heet. Het zijn slechts enkele voorbeelden van het leed dat veel Pakistaanse vrouwen treft. Vaak wordt gedacht dat dit soort wreedheden kunnen worden gestopt met een subsidieprogramma vanuit het Westen. Ook het Europees Parlement maakt zich er schuldig aan.

Begroting 2019

Begroting 2019

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag bespreken wij de begroting 2019, nu met het standpunt van de Raad erbij. Wederom wordt nagelaten om noodzakelijke, ingrijpende bezuinigingen door te voeren.

Het vertrek van nettobetaler het Verenigd Koninkrijk en de groeiende ontevredenheid van de Europese burgers over de geld verspillende EU interesseert de EU-elite totaal niet.

Europadag officiele feestdag

Europadag officiele feestdag

Spreektekst

Voorzitter, dank u. We spreken vandaag over het uitroepen van 9 mei tot officiële feestdag ter promotie van de Europese Unie. Dit is een onderdeel van de Europese promotiemachine, een machine die op volle toeren draait.

Ontwerpbegroting 2019

Spreektekst

Voorzitter,

De ontwerpbegroting 2019 staat weer vol van peperdure Eurofiele ambities, die achteraf vaak onrealistisch, risicovol en soms zelfs op bedrog gebaseerd blijken te zijn.